top of page
הטיפוס ההאקר עם מצנפת ושרביט על רקע מספרים וגרפים

ההאקר / הפורץ 

הטיפוס היצירתי והלא קונבנציונלי, זה ששוחה נגד הזרם, זה שחושב שהחוקים לא תופסים לגביו או שנכתבו עבור אחרים, טיפוס מופנם ושקט או נעדר עד שחוזר ובגדול (ובדרך כלל בצעקות שהמלך הוא עירום).
 

תפקידים אפשריים בתא הכלכלי המשפחתי : פותר בעיות מורכבות בהינף יד, מספק מידע בעל ערך, מוביל למחשבה ושינוי, מגדיר ערך, אלכימאי, פרווקטור.

bottom of page