top of page

 ERNE = EARLY RETIREMENT NOT EXTREME

WTF

הצהוב אומר שאפשר להגיע לפנסיה מוקדמת גם מבלי להיות אקסטרים.

במאמר הראשון בעשרת הדיברות (ב) ראשית שלם לך 10% ומעלה הגדרתי את המונח ERNE. התייחסתי למושג גם בפוסט הצהוב – מה זה הצהוב הזה בכלל והמלצתי על חסכון של 10% עד 40% מהשכר. בממוצע 25%. איפה שהוא באמצע בין ה"רגילים" שחוסכים עפ"י חוק בין 10% ל15% מהשכר, לבין חובבי האקסטרים שחוסכים 70% מהשכר. ככל שאני יודע אני המצאתי את המונח, אולם זה לא משנה כל כך. מה שמשנה הוא שיש כאן קריאת תיגר על שני הצדדים.

מצד אחד אני קורא תיגר על תומכי המסלול ה"רגיל" לפנסיה, אילו שחוסכים רק מה שהמדינה או המעסיק "מכריחים" או "מעודדים" אותם לחסוך, אלו שאומרים "יהיה בסדר", או "אין למה לחסוך ממילא", וקורא לכם דוקא כן לצבור הון מספיק כדי לומר "F*** **U". מעכשיו אני ממשיך לעבוד רק כי בא לי, אני עובד פחות או אני לא עובד כלל. קריאת תיגר זו הינה במבט ראשון דומה לקריאת התיגר האידאולוגית של ERE = EARLY RETIREMENT EXTREME. אולם בניגוד לחובבי הסגפנות, נטולי או מעוטי הילדים (בחלקם הלא קטן), אלו שבועטים במפגין בחברת השפע המאכילה אותם ומתנגדים לכל סממן של נוחות או נהנתנות, אילו שקוראים לחיסכון של 70% מהשכר ומבטיחים יציאה ממעגל העבודה המקולל בזמן מינימלי של כ-5 שנים, אני בוחר שלא לפתוח במלחמת חורמה.

אני קורא תיגר גם עליהם. על אנשי האקסטרים. אני מוכן להשתמש בחלק מהפתרונות הרדיקליים שלהם אבל לא בכולם.

איך אמר ההוא מדור ה-Y ? "אני רוצה שיהיה לי סבבה עד הפנסיה ואח"כ עוד יותר סבבה".

אני הוא זה שיבחר באילו פתרונות לבחור, באילו פתרונות לא לבחור ו(לפעמים) בעוצמתם. ההתפשרות הזו, קבלת האנושיות שבי ובכל אחד מכם, וקבלת האחר השונה ממני, מאפשרת לקהל רחב יותר של אנשים להתמיד ולדבוק בדרך ה-ERNE לעצמאות כלכלית ולהגיע לשם בהנאה ובבטחה.

אז בואו נחזור על זה:

אתם תחליטו באילו פתרונות לבחור ובעוצמתם. אתם מוזמנים למצוא את הדרך האישית שלכם.

נכון, אתם תשלמו במימד הזמן.

אני לא הגעתי לעצמאות כלכלית ב-5 שנים, זה לקח לי 19 שנים.

גם לכם זה ייקח זמן. אבל אני לא סבלתי ולכן לא מיהרתי. נהניתי מהדרך. העדפתי לבחור בעבודות בהן אני נהנה (יחסית) 19 שנה מאשר לסבול בעבודה 5 שנים, ולסבול גם בבית ולסבול גם אח"כ שאני בפנסיה 60 שנה מרמת חיים נמוכה עם מקלחות קרות, קטניות מבושלות ומחולקות למנות יומיות ופנקסנות עד אין קץ. בדרום אמריקה המוצ'ילרים קראו לזה להתכלב. אם זה מה שאתם רוצים, בהצלחה, תעשו חיפוש בגוגול והיצטרפו לקהילת ה-ERE.

אני באופן אישי רוצה להנות מהחיים, אני רוצה לאכול במסעדות, אני רוצה להרשות לעצמי וגם לכם קצת יותר מטרות ומותרות מעבר למה שהכרחי להישרדות בסיסית, כי זה טעם החיים או פשוט כי זה מה שבא לי.

 (: ERNE = EARLY RETIREMENT NOT EXTREME

בהצלחה.

bottom of page