top of page
המנהל עם הרבה ידיים מטפל בהרבה משימות

המנהל

אם אתה גם חברתי / מטפח גם שיטתי וגם עוד משהו, אתה כנראה המנהל.
 

תפקידים אפשריים בתא הכלכלי המשפחתי : מנהל כללי של משק הבית, שר הפנים ,שר חוץ, וכל תפקיד אחר של כל אחד מהטיפוסים האחרים, אחראי על כל שאר הטיפוסים ומתאם בניהם, בקיצור, אמא.

bottom of page