top of page
הטיפוס השיטתי על המחשב עם מסמכים מסביב

השיטתי

השיטתי - טיפוס מאורגן. אוהב סדר ויציבות. יודע לאסוף כמויות גדולות ומורכבות של מידע ולעבד אותו.

תפקידים אפשריים בתא הכלכלי המשפחתי: מנהל תקציב, מתעד ומנהל את המידע פיננסי, מנהל השקעות, עו"ד, מנהל קשרי ספקים, קניין, חוקר ביצועים, בירוקרטור.

bottom of page