Entrepreneur.png

היזם

טיפוס שאפתן ומוחצן, אסרטיבי, בעל בטחון עצמי ויכולת מנהיגות.

תפקידים אפשריים בתא הכלכלי המשפחתי : נדלניסט, מנהל השקעות, איש קשר עם גורמים חיצוניים לתא, רפורמטור, זה שיוזם שינוי ומוביל את השאר קדימה אחריו.